Bánh Trà Cổ Shan Tuyết

BÁNH TRÀ SỐNG 2020<BR>TÀ XÙA/1T2L/300G/BTR
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ CHÍN 2020 TÀ XÙA 1T-2L 300G BTR
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2020 YÊN BÁI 1T-2L 300G BTR
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ CHÍN 2020 YÊN BÁI 1T-2L 300G BTR
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2020 YÊN BÁI 1T-3L 300G BTR
BÁNH KHUÊ VĂN CÁC <BR> BÁNH TRÀ SỐNG 2020
BẠCH TRÀ MÂY BÁNH<BR>TÀ XÙA/2020/1T2L/300G/BTR
BẠCH TRÀ MÂY BÁNH<BR>TÀ XÙA/2020/1T2L/300G/BCN
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ CHÍN 2020 YÊN BÁI 1T-2L 300G BCN
BÁNH TRÀ SỐNG 2019<BR>YÊN BÁI/1T2L/300G/BTR