Trà Túi Lọc Shan Tuyết

TRÀ XANH ƯỚP NHÀI HỘP TÚI LỌC 60G
THẢO HỒNG TRÀ <br> HỘP TÚI LỌC 60G
THẢO HỒNG TRÀ <br>HỘP TÚI LỌC 40G
TRÀ ĐEN - THẢO HỒNG TRÀ BỊCH TÚI LỌC 200G
TRÀ XANH ƯỚP NHÀI  BỊCH TÚI LỌC 200G