Sản phẩm

BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA <BR> 1T2L/100G
TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

Giá: 275.000₫
TRÀ VÀNG - TÚI MIX TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 180G
CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI<br>1T3L/350G
CHUM TRÀ SỐNG YÊN BÁI <br>1T3L/300G
TÚI MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 150G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
TRÀ XANH MÂY TÚI 100G

TRÀ XANH MÂY TÚI 100G

Giá: 253.000₫
TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

Giá: 265.000₫
TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

Giá: 302.500₫
Trà Xanh Viên Hộp<BR>Tà Xùa/1T2L/100G
BẠCH TRÀ XUÂN THU TÚI 100G
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
Trà Xanh Trúc Set Đôi 200gr
TRÀ XANH VIÊN SET ĐÔI 200G
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
Trà Xanh Thiện Set Đôi 160gr