Sản phẩm

BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA <BR> 1T2L/100G
CHUM BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA 1T-2L 200G
TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

Giá: 275.000₫
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 350G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 300G
TRÀ VÀNG - TÚI MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 150G
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2020 TÀ XÙA 1T-2L 300G BTR
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 TÀ XÙA 1T-2L 300G BTR

TRÀ XANH MÂY TÚI 100G

Giá: 253.000₫
TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

Giá: 265.000₫
TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

Giá: 302.500₫
TRÀ XANH VIÊN HỘP 100G

TRÀ XANH VIÊN HỘP 100G

Giá: 285.000₫
BẠCH TRÀ XUÂN THU TÚI 100G
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
TRÀ XANH TRÚC SET ĐÔI 200G
TRÀ XANH VIÊN SET ĐÔI 200G
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
TRÀ XANH THIỆN SET ĐÔI 160G