Sản phẩm

Set Bánh Trung Thu <br> TT02 Hồng Trà Hảo Hạng
Set Bánh Trung Thu TT01 Trà Xanh Thư
BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA <BR> 1T2L/100G
Set Bánh Trung Thu <br> TT03 Hồng Trà Thượng Hạng
Set Bánh Trung Thu <br>TT04 Trà Xanh Trúc
CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI<br>1T3L/350G
TÚI TRÀ CHÍN YÊN BÁI<br>1T3L/180G
CHUM TRÀ SỐNG YÊN BÁI <br>1T3L/300G
TÚI TRÀ SỐNG YÊN BÁI<br>1T3L/150G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

Giá: 253.000₫
Trà Xanh Thư Hộp 100gr

Trà Xanh Thư Hộp 100gr

Giá: 110.000₫
TRÀ XANH THƯ SET ĐÔI 200G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G