Sản phẩm

BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA TÚI 100G
CHUM BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA 1T-2L 200G
TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

Giá: 275.000₫
TRÀ VÀNG - CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 300G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 300G
TRÀ VÀNG - TÚI MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 150G
TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

Giá: 265.000₫
TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

Giá: 320.000₫
TRÀ XANH VIÊN HỘP 100G

TRÀ XANH VIÊN HỘP 100G

Giá: 285.000₫
BẠCH TRÀ XUÂN THU TÚI 100G
TRÀ XANH TRÚC SET ĐÔI 200G
TRÀ XANH VIÊN SET ĐÔI 200G
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
TRÀ XANH THIỆN SET ĐÔI 160G
BẠCH TRÀ THIÊN TÀ XÙA HỘP 80G
TRÀ XANH ƯỚP NHÀI BỊCH TÚI LỌC 200G