Trà Shan Tuyết ướp hoa

TRÀ XANH ƯỚP NHÀI HỘP TÚI LỌC 60G
TRÀ XANH THIỆN ƯỚP SEN THƯỢNG HẠNG HỘP 80G