Trà Chum - Shan Tuyết Cổ Thu

TRÀ VÀNG - CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 300G
CHUM BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA 1T-2L 200G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 300G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2020 YÊN BÁI 1T-3L
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2021 YÊN BÁI 1T-3L
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2022 YÊN BÁI 1T-3L
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2023 YÊN BÁI 1T-3L

CHUM TRÀ QUÝT CỔ 600G

Giá: 2.789.000₫
CHUM MIX 12 BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2023 TÀ XÙA 1T-2L