Trà Xanh Shan Tuyết

TRÀ XANH THƯ HỘP<BR>YÊN BÁI/1T3L/100G

TRÀ XANH THƯ TÚI 100G

Giá: 71.500₫
TRÀ XANH THƯ SET ĐÔI 200G
TRÀ XANH VIÊN HỘP<BR>TÀ XÙA/1T2L/100G
TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

Giá: 275.000₫
COMBO MIX 3 <BR>VIÊN/THƯ/HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG
TRÀ XANH VIÊN<BR>SET ĐÔI QUÀ TẶNG/200G
TRÀ XANH MÂY TÚI 100G

TRÀ XANH MÂY TÚI 100G

Giá: 203.500₫