Trà Xanh Shan Tuyết

TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

TRÀ XANH THIỆN TÚI 80G

Giá: 302.500₫
TRÀ XANH VIÊN HỘP 100G

TRÀ XANH VIÊN HỘP 100G

Giá: 285.000₫
TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

TRÀ XANH TRÚC HỘP 100G

Giá: 265.000₫
TRÀ XANH MÂY HỘP 100G

TRÀ XANH MÂY HỘP 100G

Giá: 265.000₫
TRÀ XANH THỨC HỘP 100G

TRÀ XANH THỨC HỘP 100G

Giá: 185.000₫
TRÀ XANH MÂY HỘP 50G

TRÀ XANH MÂY HỘP 50G

Giá: 135.000₫
TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

TRÀ XANH VIÊN TÚI 100G

Giá: 275.000₫
TRÀ XANH TRÚC SET ĐÔI 200G
TRÀ XANH VIÊN SET ĐÔI 200G
TRÀ XANH VIÊN SET BA 300G

TRÀ XANH VIÊN SET BA 300G

Giá: 1.004.999₫
COMBO MIX 3 (VIÊN + 2HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG)