Chính sách đổi trả sản phẩm:

- Trong quá trình giao nhận hàng, Khách hàng có trách nhiệm kiểm kê, nghiệm thu sản phẩm ngay khi Công ty giao hàng thành công
- Công ty đồng ý nhận lại sản phẩm trong các trường hợp sau:
+ Hàng hóa bị giao nhầm mã, nhầm số lượng, không nằm trong đơn đặt hàng của khách
+ Hàng hóa khách hàng đổi trả do chất lượng không đảm bảo và được xác định là do lỗi của công ty
+ Hàng hóa không còn hạn sử dụng hoặc hạn sử dụng chỉ còn 08 tháng so với hạn sử dụng in trên bao bì tại thời điểm giao hàng
Hàng hóa bị rách, móp méo, bao bì không còn đủ tiêu chuẩn để bán đến tay người tiêu dùng tại thời điểm giao hàng

- Chi phí gửi và nhận lại sản phẩm do Công ty chi trả
- Sau khi Công ty giao hàng thành công, Công ty không áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm với bất kỳ lý do gì.