Tất cả sản phẩm

TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2020 YÊN BÁI 1T-3L 300G BCN
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2022 YÊN BÁI 1T-2L 300G BTR
TRÀ VÀNG - BÁNH TRÀ SỐNG 2021 YÊN BÁI 1T-2L 300G BTR
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2022 TÀ XÙA 1T-2L 300G BTR
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2021 TÀ XÙA 1T-2L 300G BTR
SET BÁNH TRUNG THU TRUYỀN THỐNG BẠCH TRÀ MÂY TT03
SET BÁNH TRUNG THU TƯƠI TRÀ XANH VIÊN  4 BÁNH TA08