Tất cả sản phẩm

BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 TÀ XÙA
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2021 TÀ XÙA
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2023 TÀ XÙA
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2022 TÀ XÙA
TRÀ VÀNG - TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-2,3L HỘP 50G
TRÀ VÀNG - TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-2,3L HỘP 50G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2023 YÊN BÁI 1T-3L
TRÀ VÀNG - CHUM MIX 12 BÁNH TRÀ SỐNG 2021 YÊN BÁI 1T-3L