Bạch Trà Shan Tuyết

CHUM BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA 1T-2L 200G
BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA TÚI 100G
BẠCH TRÀ MÂY HỘP 80G

BẠCH TRÀ MÂY HỘP 80G

Giá: 285.000₫
BẠCH TRÀ MÂY SET ĐÔI 160G
BẠCH TRÀ XUÂN THU TÚI 100G
BẠCH TRÀ THIÊN TÀ XÙA HỘP 80G
BẠCH TRÀ XUÂN THU TÚI 80G
CHUM BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA 1T-2L 80G
BẠCH TRÀ MÂY HỘP 50G

BẠCH TRÀ MÂY HỘP 50G

Giá: 185.001₫
CHUM MIX 12 BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2023 TÀ XÙA 1T-2L
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 TÀ XÙA
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2021 TÀ XÙA
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2023 TÀ XÙA
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2022 TÀ XÙA
SÉT ĐÔI BẠCH TRÀ MÂY 100G