Home Liên hệ
CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ ĐẶC SẢN TÂY BẮC

Địa chỉ: Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: +84 (0) 966 721 972 / +84 (0) 966 574 893

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI