Set quà tặng cao cấp

CHUM BẠCH TRÀ MÂY 2020 TÀ XÙA 1T-2L 200G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ SỐNG 2020 YÊN BÁI 1T-3L 300G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ CHÍN 2021 YÊN BÁI 1T-3L 350G
COMBO MIX 3 <BR>VIÊN/THƯ/HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG
TRÀ XANH THƯ SET ĐÔI 200G
TRÀ XANH THIỆN SET ĐÔI 160G
HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG<br> SET ĐÔI 200G.
BÁNH KHUÊ VĂN CÁC <BR> BÁNH TRÀ SỐNG 2020