Shanam | Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Việt Nam Tìm kiếm
Shanam | Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Việt NamTài khoản

Set quà tặng cao cấp

BẠCH TRÀ MÂY 200G <BR> CHUM 2020 - TÀ XÙA -1T2L
TRÀ XANH VIÊN<BR>SET ĐÔI QUÀ TẶNG/200G
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN<BR>TRÀ SỐNG 2020/550G/1T3L
BÁNH TRÀ GIÁP HỢI<BR>TRÀ SỐNG 2020/550G/1T3L
TRÀ XANH THIỆN<BR> SET ĐÔI QUÀ TẶNG/160G
TRÀ XANH GIÀNG<BR>SET ĐÔI QUÀ TẶNG/200G
TRÀ XANH THIỆN<BR>ƯỚP SEN HẢO HẠNG/HỘP 80G
TRÀ XANH THƯ<BR> SET ĐÔI QUÀ TẶNG/200G
BẠCH TRÀ THIÊN<BR> TÀ XÙA/1TÔM/80G
TRÀ XANH TRÚC<BR>SET ĐÔI QUÀ TẶNG/200G