Set quà tặng cao cấp

Trà xanh Mây set đôi

Trà xanh Mây set đôi

Giá: 580.000₫
Set đôi Trà xanh Thức

Set đôi Trà xanh Thức

Giá: 420.000₫
Set đôi Trà xanh Thức- Hồng trà Hảo Hạng
TRÀ XANH THIỆN ƯỚP SEN HẢO HẠNG HỘP 80G
Trà Xanh Thiện Set Đôi 160gr
Trà Xanh Viên Set Ba 300gr

Trà Xanh Viên Set Ba 300gr

Giá: 1.101.600₫
TRÀ XANH VIÊN SET ĐÔI 200G
Combo 3 hộp VHH<br> Trà Shan Tuyết
Trà Xanh Giàng Set Đôi 200gr
Hồng Trà Thượng Hạng Set Đôi 200gr
BẠCH TRÀ THIÊN HỘP<BR>TÀ XÙA/1TÔM/80G
Hồng Trà Hảo Hạng Set Đôi 200gr
Thảo Hồng Trà Set Đôi 300gr
BÁNH TRÀ KHUÊ VĂN CÁC<BR>BÁNH TRÀ SỐNG/YÊN BÁI/1T3L/550G
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
BÁNH TRÀ GIÁP HỢI <BR> SỐNG 2020 YÊN BÁI /1T3L/550G