Set quà tặng cao cấp

Set Bánh Trung Thu <br> TT02 Hồng Trà Hảo Hạng
Set Bánh Trung Thu TT01 Trà Xanh Thư
Set Bánh Trung Thu <br>TT07 Hồng Trà Thượng Hạng Đôi
Set Bánh Trung Thu <br> TT05 Trà Xanh Thư Đôi
Set Bánh Trung Thu <br>TT11 Trà Xanh Mây
Set Bánh Trung Thu <br> TT06 Hồng Trà Hảo Hạng Đôi
CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI<br>1T3L/350G
Set Bánh Trung Thu <br> TT03 Hồng Trà Thượng Hạng
Set Bánh Trung Thu <br>TT04 Trà Xanh Trúc
CHUM TRÀ SỐNG YÊN BÁI <br>1T3L/300G
HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG<br> SET ĐÔI 200G.
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
Set Bánh Trung Thu <br> TT08 Trà Xanh Trúc Đôi
TRÀ XANH THƯ SET ĐÔI 200G
Combo Mix 3 <br>Thảo Hồng Trà/Xanh Thư/Hồng Trà HH
COMBO MIX 3 <BR>VIÊN/THƯ/HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG
Trà Xanh Thiện Set Đôi 160gr