Set quà tặng cao cấp

Trà xanh Mây set đôi

Trà xanh Mây set đôi

Giá: 580.000₫
Set đôi Trà xanh Thức

Set đôi Trà xanh Thức

Giá: 420.000₫
Set đôi Trà xanh Thức- Hồng trà Hảo Hạng
TRÀ XANH THIỆN ƯỚP SEN HẢO HẠNG HỘP 80G
Trà Xanh Thiện Set Đôi 160gr

Trà Xanh Viên Set Ba 300gr

Giá: 1.050.000₫
TRÀ XANH VIÊN SET ĐÔI 200G
Trà Xanh Giàng Set Đôi 200gr
HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG SET ĐÔI 200G
Trà Xanh Trúc Set Đôi 200gr
BẠCH TRÀ THIÊN HỘP<BR>TÀ XÙA/1TÔM/80G
Hồng Trà Hảo Hạng Set Đôi 200gr
Thảo Hồng Trà Set Đôi 300gr
BÁNH TRÀ GIÁP DẦN/BÁNH SỐNG 2020<BR>YÊN BÁI/1T3L/550G/BTR
BÁNH TRÀ GIÁP HỢI <BR> SỐNG 2020 YÊN BÁI /1T3L/550G