Hồng Trà Shan Tuyết

TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG HỘP 100G
HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG SET ĐÔI 200G
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
Trà Đen - Thảo Hồng Trà Hộp 150gr
Trà Đen - Hồng Trà Hảo Hạng Hộp 100gr
Hồng Trà Hảo Hạng Set Đôi 200gr
Thảo Hồng Trà Set Đôi 300gr