Hồng Trà Shan Tuyết

SÉT ĐÔI HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG 200G
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
COMBO MIX 3 (VIÊN + 2HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG)
TRÀ ĐEN - THẢO HỒNG TRÀ HỘP TÚI LỌC 60G