Hồng Trà Shan Tuyết

Trà Đen - Hồng Trà Thượng Hạng Hộp 100gr
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
Trà Đen - Thảo Hồng Trà Hộp 150gr
Trà Đen - Hồng Trà Hảo Hạng Hộp 100gr
Hồng Trà Hảo Hạng Set Đôi 200
HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG<br> SET ĐÔI 200G.
THẢO HỒNG TRÀ<BR>SET ĐÔI QUÀ TẶNG/300G
Combo Mix 3 <br>Thảo Hồng Trà/Xanh Thư/Hồng Trà HH
COMBO MIX 3 <BR>VIÊN/THƯ/HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG
Combo 3 hộp VHH<br> Trà Shan Tuyết
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ HẢO HẠNG TÚI 100G
THẢO HỒNG TRÀ <br>HỘP TÚI LỌC 40G
THẢO HỒNG TRÀ <br> HỘP TÚI LỌC 60G
Set Bánh Trung Thu <br> TT02 Hồng Trà Hảo Hạng
Set Bánh Trung Thu <br> TT03 Hồng Trà Thượng Hạng