Hồng Trà Shan Tuyết

HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG<br> YÊN BÁI/1T2L/100G
HỒNG TRÀ MÂY TÚI <br>TÀ XÙA/1T2L/100G
HỒNG TRÀ HẢO HẠNG <br>YÊN BÁI/1T3L/100G
HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG<br> SET ĐÔI 200G.
COMBO MIX 3 <BR>VIÊN/THƯ/HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG
HỒNG TRÀ HẢO HẠNG <br> YÊN BÁI/1T3/100G
THẢO HỒNG TRÀ <br>HỘP TÚI LỌC 40G