Hồng Trà Shan Tuyết

TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG HỘP 100GR
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G