Hồng Trà Shan Tuyết

Trà Đen - Hồng Trà Thượng Hạng Hộp 100gr
Hồng Trà Thượng Hạng Set Đôi 200gr
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ MÂY TÚI 100G
Combo 3 hộp VHH<br> Trà Shan Tuyết
THẢO HỒNG TRÀ <br> HỘP TÚI LỌC 60G
THẢO HỒNG TRÀ <br>HỘP TÚI LỌC 40G
Trà Đen - Thảo Hồng Trà Hộp 150gr
Trà Đen - Hồng Trà Hảo Hạng Hộp 100gr
Hồng Trà Hảo Hạng Set Đôi 200gr
Thảo Hồng Trà Set Đôi 300gr
TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ HẢO HẠNG TÚI 100G