BỘ SƯU TẬP CHUM TRÀ 12 BÁNH TRÀ SỐNG

🎁 MUA CHUM 12 BÁNH TRÀ SỐNG BẤT KỲ TẶNG
- 3 TÚI TRÀ TRỊ GIÁ 759,000 VND
- 500G TRÀ SỐNG RỜI TRỊ GIÁ 800,000 VND
- TỔNG GIÁ TRỊ TẶNG 1,559,000


 🎁 MUA 2 CHUM TÀ XÙA 12 BÁNH X 2 TẶNG
- 4 BÁNH TRÀ CHÍN TRỊ GIÁ 2,068,000 VND
- 3 TÚI TRÀ TRỊ GIÁ 759,000 VND
- 1 KG TRÀ SỐNG RỜI TRỊ GIÁ 1,600,000 VND
- TỔNG GIÁ TRỊ TẶNG: 4,427,000 VND

🎁 MUA 3 CHUM YÊN BÁI 12 BÁNH X 3 TẶNG
- 9 BÁNH TRÀ CHÍN TRỊ GIÁ 4,653,000 VND
- 3 TÚI TRÀ TRỊ GIÁ 759,000 VND
- 1.5 KG TRÀ SỐNG RỜI TRỊ GIÁ 2,400,000 VND
- TỔNG GIÁ TRỊ TẶNG: 7,812,000 VND

 

⏳ THỜI GIAN ÁP DỤNG: TỪ 05/04/2022 - 30/04/2022 

📞 ĐT/ZALO: 0982 091 172 | 0912 091 172 

web: shanam.com.vn | shanam.vn