Shanam chấp nhận các hình thức thanh toán dưới đây.

1/ Chuyển khoản
2/ Tiền mặt
3/ Các loại thẻ: Credit Card, Debit Card
4/ Zalo Pay