CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ ĐẶC SẢN TÂY BẮC
 

Địa chỉ: Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Văn phòng Hà Nội: Tòa Nhà SME Hoàng Gia, đường Cầu Đơ,
Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0966 72 1972 / Email: info@shanam.vn

Giấy Phép ĐKKD số: 5500 518 945

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tỉnh Sơn La