Từ 500K đến 1.000K

SET BÁNH TRUNG THU TRUYỀN THỐNG BẠCH TRÀ MÂY TT03
SET BÁNH TRUNG THU THỰC DƯỠNG BẠCH TRÀ MÂY TD03
SET BÁNH TRUNG THU TƯƠI TRÀ XANH THỨC 2 BÁNH TA01
SET BÁNH TRUNG THU TƯƠI BẠCH TRÀ MÂY TA03