BỘ SƯU TẬP CHUM TRÀ 12 BÁNH TRÀ SỐNG

🎁 MUA BỘ SƯU TẬP 04 CHUM (mỗi chum 12 bánh) TRÀ SỐNG YÊN BÁI 2020,2021,2022,2023 VỚI GIÁ 32,680,000 VND (giá sau 01/05/2023 là 42,938,000) TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 9,406,000 VND:

- 08 BÁNH TRÀ CHÍN 2021 TRỊ GIÁ 4,536,000 VND
- 02 KG TRÀ SỐNG RỜI TRỊ GIÁ 3,200,000 VND
- 02 TÚI TRÀ SỐNG MIX TRỊ GIÁ 550,000 VND
- 02 TÚI TRÀ CHÍN MIX TRỊ GIÁ 550,000 VND
- 02 HỘP BẠCH TRÀ MÂY TRỊ GIÁ 570,000 VND
- TỔNG GIÁ TRỊ TẶNG 9,406,000 VND

 

🎁 MUA BỘ SƯU TẬP 04 CHUM (mỗi chum 12 bánh) TRÀ SỐNG TÀ XÙA 2020,2021,2022,2023 VỚI GIÁ 36,049,418 VND (giá sau 01/05/2023 là 46,358,000) TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 10,000,000 VND:

- 10 BÁNH TRÀ CHÍN 2021 TRỊ GIÁ 5,670,000 VND
- 02 TÚI TRÀ SỐNG MIX TRỊ GIÁ 550,000 VND
- 02 TÚI TRÀ CHÍN MIX TRỊ GIÁ 550,000 VND
- 02 HỘP BẠCH TRÀ MÂY TRỊ GIÁ 570,000 VND
- 0.5 KG TRÀ SỐNG RỜI 900,000 VND
- TỔNG GIÁ TRỊ TẶNG 8,240,000 VND