Bộ Trà Lên Men Bán Chạy

TRÀ VÀNG - TÚI MIX TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 180G
TÚI MIX TRÀ SỐNG 2020 YÊN BÁI 1T-3L 150G
BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA <BR> 1T2L/100G
CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI<br>1T3L/350G
CHUM TRÀ SỐNG YÊN BÁI <br>1T3L/300G
BÁNH TRÀ CHÍN 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH TRÀ SỐNG 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G