Bộ Trà Lên Men Bán Chạy

TRÀ VÀNG - TÚI MIX TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 180G
TRÀ VÀNG - TÚI MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 150G
BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA <BR> 1T2L/100G
CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI<br>1T3L/350G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 300G
CHUM BẠCH TRÀ MÂY <BR>TÀ XÙA/1T2L/200G
BÁNH TRÀ CHÍN 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2020 <br>TÀ XÙA/1T2L/300G
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2021 TÀ XÙA 1T-2L 300G BTR
BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2022 TÀ XÙA 1T-2L 300G BTR