Bộ Trà Lên Men Bán Chạy

TRÀ VÀNG - TÚI MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 150G
BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA TÚI 100G
TRÀ VÀNG - CHUM TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 300G
TRÀ VÀNG - CHUM MIX TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L 300G
CHUM BẠCH TRÀ MÂY TÀ XÙA 1T-2L 200G
BÁNH TRÀ CHÍN 2020<br>YÊN BÁI/1T3L/300G
BẠCH TRÀ MÂY SET ĐÔI 160G
TRÀ VÀNG - TÚI TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L 150G

TÚI TRÀ QUÝT CỔ 100G

Giá: 285.000₫
TRÀ VÀNG - TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-3L HỘP 100G
TRÀ VÀNG - TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-3L HỘP 100G
BẠCH TRÀ MÂY HỘP 50G

BẠCH TRÀ MÂY HỘP 50G

Giá: 185.001₫

TÚI TRÀ QUÝT CỔ 250G

Giá: 678.000₫

CHUM TRÀ QUÝT CỔ 600G

Giá: 1.980.001₫
CHUM MIX 12 BÁNH BẠCH TRÀ MÂY 2023 TÀ XÙA 1T-2L
TRÀ VÀNG - TRÀ CHÍN YÊN BÁI 1T-2,3L HỘP 50G
TRÀ VÀNG - TRÀ SỐNG YÊN BÁI 1T-2,3L HỘP 50G